Informasjon om min e-post adresse

Information about my e-mail address


Dersom du vil sende meg en e-post som jeg skal lese, vennligst benytt adressen som vises i bildet:

contact info

Denne metoden å opplyse om min egentlige e-post adresse gjør at jeg unngår en masse e-post automatisk generert av datamaskiner (såkalt spam)


If you wish to send me an e-mail that I will read, please use the address shown in the image:

contact info

Posting my "real" e-mail address this way is an attampt to avoid spam.Last ned bildet med min e-post i PDF her.
Download the image showing my e-mail in PDF here.

(c) Thomas Høven 2012