Dataamatørforeningen (DAF)


About Dataamatørforeningen

This page is about the Norwegian amateur computer club Dataamatørforeningen. I was a member in the '80s and '90s. The club was founded in 1977, and disappeared in the early 2000s. The club had it's own web site, had regular meetings and it's own magazine. This page contains links to some of those magazines and some photos. The rest of this page is in Norwegian, as all linked material is in Norwegian

Om Dataamatørforeningen

Denne siden er viet Dataamatørforeningen, forkortet DAF der jeg var medlem på 80 og 90 tallet. Foreningen ble stiftet i 1977, og gikk i oppløsning tidlig på 2000-tallet. Foreningen hadde sin egen nettside, regelmessige møter i egne lokaler og gav ut magasinet I/O. Denne siden inneholder linker til noen utgaver av I/O og noen bilder.

Datamatørforeningens I/O i PDF format

Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 1 1985 i Datatid
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 2 1985 i Datatid
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 3 1985 i Datatid
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 1 1996
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 2 1996
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 3 1996
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 4 1996
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 1 1997
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 2 1997
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 3 1997
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 4 1997
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 1 1998
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 2 1998
Dataamatørforeningens tidsskrift I/O nr. 1 1999

Noen bildesamlinger

Bilder fra foreningens stiftelse i 1977
Bilder fra DAF busstur til Kongsberg Maritime 1989
Bilder fra Dataamatørforeningens auksjon 1990
Bilder fra DAF busstur til Norsk Tipping 1990
Bilder fra DAF tur til HCC dagene i Nederland 1993

Clouds

Home About Links © Thomas Høven 2023